آموزش

معرفی کتاب

/http-khodnevis-ir-1399-01-16-d9-85-d8-b9-d8-b1-d9-81-db-8c-da-a9-d8-aa-d8-a7-d8-a8

معرفی چند کتابِ خوب برای آشنایی با فضای داستانک‌نویسی


عناصر لازم در یک داستانک

/http-khodnevis-ir-1399-01-15-d8-b9-d9-86-d8-a7-d8-b5-d8-b1-d9-84-d8-a7-d8-b2-d9-85-d8-af-d8-b1-db-8c-da-a9-d8-af-d8-a7-d8-b3-d8-aa-d8-a7-d9-86-da-a9

داستانک نویسی بر خلاف ظاهرش که سهل می‌نماید اما در واقع می‌تواند ممتنع باشد.رمان‌نویسان بزرگی بوده‌اند که نتوانسته‌اند داستانک بنویسند!