تمدید

مهلت شرکت در مسابقه داستان نویسی خودنویس تمدید شد

/http-khodnevis-ir-1399-03-13-d9-85-d9-87-d9-84-d8-aa-d8-b4-d8-b1-da-a9-d8-aa-d8-af-d8-b1-d9-85-d8-b3-d8-a7-d8-a8-d9-82-d9-87-d8-af-d8-a7-d8-b3-d8-aa-d8-a7-d9-86-d9-86-d9-88-db-8c-d8-b3-db-8c-d8-ae-d9-88-d8-af-d9-86-d9-88

دبیر علمی دومین مسابقه داستان نویسی نشرسرای خودنویس از تمدید مهلت شرکت در این مسابقه تا تاریخ ۳۱ خرداد خبر داد.