جشنواره خاتم

فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم منتشر شد

/post-6

فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم در سه بخش داستان کوتاه، روایت داستانی و ویژه پیامبر رحمت در سال 99 منتشر شد.