داستانک

کتاب کلمات علیه کرونا به‌زودی منتشر می‌شود

/http-khodnevis-ir-1399-03-25-da-a9-d8-aa-d8-a7-d8-a8-da-a9-d9-84-d9-85-d8-a7-d8-aa-d8-b9-d9-84-db-8c-d9-87-da-a9-d8-b1-d9-88-d9-86-d8-a7-d8-a8-d9-87-e2-80-8c-d8-b2-d9-88-d8-af-db-8c-d9-85-d9-86-d8-aa-d8-b4-d8-b1-d9-85

کتاب کلمات علیه کرونا مجموعه داستانک‌های برگزیده‌ی مسابقه کلمات علیه کروناست که توسط نشرسرای خودنویس به‌زودی منتشر می‌شود.


اعلام نفرات برتر مسابقه کلمات علیه کرونا

/http-khodnevis-ir-1399-02-16-d8-a7-d8-b9-d9-84-d8-a7-d9-85-d9-86-d9-81-d8-b1-d8-a7-d8-aa-d8-a8-d8-b1-d8-aa-d8-b1-d9-85-d8-b3-d8-a7-d8-a8-d9-82-d9-87-da-a9-d9-84-d9-85-d8-a7-d8-aa-d8-b9-d9-84-db-8c-d9-87-da-a9-d8-b1-d9-88

مسابقه داستانک کلمات علیه کرونا با معرفی ۳ اثر برتر و همچنین داستانک‌های برگزیده آرای مردمی، به کار خود پایان داد.


برندگان هفته ششم آرای مردمی

/http-khodnevis-ir-1399-02-14-d8-a8-d8-b1-d9-86-d8-af-da-af-d8-a7-d9-86-d9-87-d9-81-d8-aa-d9-87-d8-b4-d8-b4-d9-85-d8-a2-d8-b1-d8-a7-db-8c-d9-85-d8-b1-d8-af-d9-85-db-8c

برندگان هفته‌ی ششم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا


برندگان هفته پنجم آرای مردمی

/http-khodnevis-ir-1399-02-14-d8-a8-d8-b1-d9-86-d8-af-da-af-d8-a7-d9-86-d9-87-d9-81-d8-aa-d9-87-d9-be-d9-86-d8-ac-d9-85-d8-a2-d8-b1-d8-a7-db-8c-d9-85-d8-b1-d8-af-d9-85-db-8c

برندگان هفته‌ی پنجم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا


برندگان هفته چهارم آرای مردمی

/http-khodnevis-ir-1399-01-30-d8-a8-d8-b1-d9-86-d8-af-da-af-d8-a7-d9-86-d9-87-d9-81-d8-aa-d9-87-da-86-d9-87-d8-a7-d8-b1-d9-85-d8-a2-d8-b1-d8-a7-db-8c-d9-85-d8-b1-d8-af-d9-85-db-8c

برندگان هفته‌ی چهارم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا


برندگان هفته سوم آرای مردمی

/http-khodnevis-ir-1399-01-30-d8-a8-d8-b1-d9-86-d8-af-da-af-d8-a7-d9-86-d9-87-d9-81-d8-aa-d9-87-d8-b3-d9-88-d9-85-d8-a2-d8-b1-d8-a7-db-8c-d9-85-d8-b1-d8-af-d9-85-db-8c

برندگان هفته‌ی سوم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا


برندگان هفته دوم آرای مردمی

/http-khodnevis-ir-1399-01-16-d8-a8-d8-b1-d9-86-d8-af-da-af-d8-a7-d9-86-d9-87-d9-81-d8-aa-d9-87-d8-af-d9-88-d9-85-d8-a2-d8-b1-d8-a7-db-8c-d9-85-d8-b1-d8-af-d9-85-db-8c

برندگان هفته‌ی دوم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا


برندگان هفته‌ اول آرای مردمی

/http-khodnevis-ir-1399-01-16-d8-a8-d8-b1-d9-86-d8-af-da-af-d8-a7-d9-86-d9-87-d9-81-d8-aa-d9-87-e2-80-8c-db-8c-d8-a7-d9-88-d9-84-d8-a2-d8-b1-d8-a7-db-8c-d9-85-d8-b1-d8-af-d9-85-db-8c

برندگان هفته‌ی اول آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا


عناصر لازم در یک داستانک

/http-khodnevis-ir-1399-01-15-d8-b9-d9-86-d8-a7-d8-b5-d8-b1-d9-84-d8-a7-d8-b2-d9-85-d8-af-d8-b1-db-8c-da-a9-d8-af-d8-a7-d8-b3-d8-aa-d8-a7-d9-86-da-a9

داستانک نویسی بر خلاف ظاهرش که سهل می‌نماید اما در واقع می‌تواند ممتنع باشد.رمان‌نویسان بزرگی بوده‌اند که نتوانسته‌اند داستانک بنویسند!


اطلاعات بیشتر درباره‌ی مسابقه کلمات علیه کرونا

/http-khodnevis-ir-1399-01-07-d8-a7-d8-b7-d9-84-d8-a7-d8-b9-d8-a7-d8-aa-d8-a8-db-8c-d8-b4-d8-aa-d8-b1-d8-af-d8-b1-d8-a8-d8-a7-d8-b1-d9-87-e2-80-8c-db-8c-d9-85-d8-b3-d8-a7-d8-a8-d9-82-d9-87-da-a9-d9-84-d9-85-d8-a7-d8-aa-d8-b9

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مسابقه کلمات علیه کرونا پای صحبت‌های آقای میرشمس الدین فلاح هاشمی مدیر  نشرسرای خودنویس نشسته‌ایم تا از جزئیات این مسابقه آگاهی پیدا کنیم.