داستانک نویسی

معرفی کتاب

/http-khodnevis-ir-1399-01-16-d9-85-d8-b9-d8-b1-d9-81-db-8c-da-a9-d8-aa-d8-a7-d8-a8

معرفی چند کتابِ خوب برای آشنایی با فضای داستانک‌نویسی


عناصر لازم در یک داستانک

/http-khodnevis-ir-1399-01-15-d8-b9-d9-86-d8-a7-d8-b5-d8-b1-d9-84-d8-a7-d8-b2-d9-85-d8-af-d8-b1-db-8c-da-a9-d8-af-d8-a7-d8-b3-d8-aa-d8-a7-d9-86-da-a9

داستانک نویسی بر خلاف ظاهرش که سهل می‌نماید اما در واقع می‌تواند ممتنع باشد.رمان‌نویسان بزرگی بوده‌اند که نتوانسته‌اند داستانک بنویسند!


مسابقه داستانکِ کلمات علیه کرونا (به‌ پایان رسید)

/http-khodnevis-ir-1398-12-26-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

نشرسرای خودنویس برای تحرک بخشیدن به ذهن مردم و استفاده‌ی بهتر از این زمان قرنطینه، مسابقه‌ای متفاوت تدارک دیده است.