فراخوان

فراخوان مسابقه داستان نویسی خودنویس با موضوع استقلال

/http-khodnevis-ir-1399-02-20-d9-81-d8-b1-d8-a7-d8-ae-d9-88-d8-a7-d9-86-d9-85-d8-b3-d8-a7-d8-a8-d9-82-d9-87-d8-af-d8-a7-d8-b3-d8-aa-d8-a7-d9-86-d9-86-d9-88-db-8c-d8-b3-db-8c-d8-ae-d9-88-d8-af-d9-86-d9-88-db-8c-d8-b3-d8-a8

نشرسرای خودنویس، امسال دومین دوره مسابقه داستان نویسی خودنویس را با موضوع استقلال و مخصوص نوقلمان برگزار می‌کند.


فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم منتشر شد

/post-6

فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم در سه بخش داستان کوتاه، روایت داستانی و ویژه پیامبر رحمت در سال 99 منتشر شد.