میرشمس الدین فلاح هاشمی

اطلاعات بیشتر درباره‌ی مسابقه کلمات علیه کرونا

/http-khodnevis-ir-1399-01-07-d8-a7-d8-b7-d9-84-d8-a7-d8-b9-d8-a7-d8-aa-d8-a8-db-8c-d8-b4-d8-aa-d8-b1-d8-af-d8-b1-d8-a8-d8-a7-d8-b1-d9-87-e2-80-8c-db-8c-d9-85-d8-b3-d8-a7-d8-a8-d9-82-d9-87-da-a9-d9-84-d9-85-d8-a7-d8-aa-d8-b9

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مسابقه کلمات علیه کرونا پای صحبت‌های آقای میرشمس الدین فلاح هاشمی مدیر  نشرسرای خودنویس نشسته‌ایم تا از جزئیات این مسابقه آگاهی پیدا کنیم.