نسخه‌‌ی الکترونیک کتاب‌ها را می‌توانید از طاقچه، فراکتاب، کتابچین و کتابراه تهیه کنید.
نسخه‌‌ی کاغذی را در فروشگاه سایت نشر صاد سفارش دهید.
نسخه‌ی صوتی را نیز می‌توانید در طاقچه، کتابراه، نوار و فیدیبو بشنوید.