آشوب در کاخ سفید تلخیصی از کتاب خاطرات جان بولتون به‌زودی منتشر می‌شود

The room where it happened نام کتاب خاطرات جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکاست. بولتون در این کتاب مطالب بسیاری در افشای پشت‌پرده‌ی سیاست‌های دولت ترامپ نوشته است و دولت آمریکا بارها سعی کرده از انتشار این کتاب جلوگیری کند. کتاب خاطرات بولتون قرار بود ماه مارس سال جاری میلادی منتشر شود ولی به دلیل شکایت کاخ سفید چندماه به تاخیر افتاد. کاخ سفید ادعا کرده بود که این کتاب اطلاعات محرمانه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی دولت را افشا کرده است. 

نشر صاد تلخیصی از کتاب خاطرات جان بولتون را با نام «آشوب در کاخ سفید» با ترجمه‌ی سعید نصیری در دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به‌زودی منتشر می‌کند.