تفاهم‌نامه همکاری بين نشر صاد و دانشگاه تهران باتوجه به اهميت کتاب‌های الکترونیک و مزایای بالقوّۀ نشر دیجیتال در سال‌های اخیر و به منظور پیشبرد مسیر تعالی آموزشی بر مبنای نشر دیجیتال امضا شد.
این تفاهمنامه در زمینه‌های همکاری زیر اجرا می‌شود:

۱. تبدیل کتب دانشگاهی به کتاب الکترونیک،
۲. تولید کتاب زندگی‌نامه داستانی مفاخر دانشگاه تهران،
۳. تولید کتاب صوتی آموزشی،
۴. برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی،
۵. بهره‌مندی از امکانات کتابخانه‌ای،
۶. حمایت از پژوهش‌های مرتبط با حوزه نشر الکترونیک،
و موارد ارزشمند دیگر.