برای خاکِ وطن، رهسپار می‌شوی تا زنده‌شدن بخشی از این خاک را با چشم‌های خودت ببینی و از آن گزارش تهیه کنی تا به گوش مردم برسانی.

برای خاکِ وطن، و سبز بودنش، چشم‌ به‌راه احیای دریاچه ارومیه هستی و سوار اتوبوس می‌شوی و در راه نمی‌دانیم برای ثبت لحظه‌های شاد محیط‌زیستی چقدر شوق داری.

برای خاکِ وطن، می‌روی و دیگر بازنمی‌گردی.

دو بانوی خبرنگار محیط‌زیستی‌مان را در حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر شهرستان نقده از دست می‌دهیم و بسیاری مجروح می‌شوند.

روابط عمومی نشر صاد درگذشت غم‌انگیز خانم‌ها مهشاد کریمی خبرنگار خبرگزاری ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار خبرگزاری ایرنا را به اهالی رسانه، محیط‌زیست و خانواده‌ی آن‌ها تسلیت می‌گوید.
از خداوند بزرگ، آرامش برای رفتگان و بازماندگان طلب می‌کنیم.