کتاب تاریخ تفکر مدیریت نامزد دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش مدیریت شد.


این اثر پژوهشی را می‌توانید از فروشگاه سایت نشر صاد تهیه کنید.