در طرح تخفیف‌ این هفته می‌توانید نسخه‌ی کاغذی کتاب‌های تنها در سامسون، تاریخ تفکر مدیریت و راز گاروالا عطرساز را تا ۴۰ درصد تخفیف تهیه کنید. برای ثبت سفارش به فروشگاه سایت نشر صاد مراجعه کنید.

  • مهلت استفاده از تخفیف تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۹ دی‌ماه است.