در طرح تخفیف‌ این هفته می‌توانید نسخه‌ی کاغذی کتاب‌های زیر را تا ۴۰ درصد تخفیف تهیه کنید. برای ثبت سفارش به فروشگاه سایت نشر صاد مراجعه کنید.


مهلت استفاده از تخفیف تا ساعت ۲۴ جمعه ۱ اسفندماه است.