در طرح تخفیف‌ این هفته می‌توانید نسخه‌ی کاغذی کتاب‌های زیر را تا جمعه ۱۱ تیرماه با ۳۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان از سایت نشرصاد تهیه کنید.

تا ساعت 24 جمعه 11 تیرماه می‌توانید نسخه‌ی کاغذی کتاب‌های آشوب در کاخ سفید، ردپاهای روی آب، ماه‌عسل در تیمارستان و نیمه‌های راه (منتشرشده در نشرسرای خودنویس) را با 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان از فروشگاه سایت نشر صاد تهیه کنید.