کتاب «مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی» به قلم نوام چامسکی با ترجمه‌ی محمد نصیری اثر جدید بخش فرهنگ و اندیشه است که می‌توانید آن را تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۲ تیرماه با ۳۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان در فروشگاه سایت نشر صاد سفارش دهید.
۱۲ تیرماه روز حمله‌ی ناوگان دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران است که به روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است.

مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی در ده فصل نگاشته شده است. عنوان فصل‌های کتاب چنین است: اصل اول: کاهش دموکراسی، اصل دوم: ایجاد ایدئولوژی، اصل سوم: طراحی مجدد اقتصاد، اصل چهارم: سنگین کردن دوش مردم، اصل پنجم: حمله به هم‌بستگی، اصل ششم: سلطه بر قانون‌گذاران، اصل هفتم: مهندسی انتخابات، اصل هشتم: سر به راه کردن توده‌ی مردم، اصل نهم: رضایت‌سازی، اصل دهم: به حاشیه‌راندن مردم.