تنها در سامسون نوشته‌ی ترکان قربان‌زاده، و منتشر شده در نشرسرای خودنویس است که در فهرست پرفروش‌های طاقچه و کتابراه قرار گرفته و نسخه‌ی کاغذی آن نیز به چاپ دوم رسیده بود. این اثر اکنون در پلتفرم‌های کتاب الکترونیک هزارتایی شد.

از همراهی شما سپاس‌گزاریم. امیدواریم همیشه حامیِ نوقلم‌های خودنویس باشید.