درباره ما

قاسم صفایی‌نژاد

مدیر عامل

ceo@saadpub.ir


حسین شیری

دفتر مدیر عامل

office@saadpub.ir


محمدرسول تبیک

معاون بازرگانی

marketing@saadpub.ir


میرشمس‌الدین فلاح‌هاشمی

معاون محتوایی

content@saadpub.ir


مصطفی علی‌اکبر

مدیر اجرایی

executive@saadpub.ir


حسین کریم‌زاده

مدیر هنری

art@saadpub.ir


هاجر آصف

مدیر تحقیق و توسعه

research@saadpub.ir