تخلف یکی از شرکت‌کنندگان مسابقه داستان‌نویسی خودنویس محرز، و دو اثر برگزیده‌ی او از لیست نتایج حذف شد.

به گزارش روابط‌عمومی نشرسرای خودنویس، پس از بررسی‌های صورت‌گرفته، یکی از شرکت‌کنندگان مسابقه داستان‌نویسی خودنویس، علاوه بر ارسال چند اثر با نام خود، اقدام به ارسال دو طرح داستانی با نام‌‌های دیگر کرده بود که هر دو اثر، از طرف هیئت داوران به عنوان آثار برتر شناخته شد. 

اما پس از اعلام شرکت‌کننده و بررسی‌های صورت‌گرفته از طرف نشرسرای خودنویس، آثار برگزیده‌ی او با نام شخصی دیگر، تخلف شناخته‌شده و از لیست نفرات برگزیده‌ی مرحله‌ی اول مسابقه حذف شد.