«هنوز چند دقیقه‌ای از برخاستن هواپیما، از مهرآباد نگذشته بود که تازه از پشت شیشه، متوجه فضای بیرون شدم. روز قبل که برای اولین بار سفر هوایی را با جت فوکر از شیراز به تهران تجربه می‌کردم، کنار پنجره نبودم. حالا مشاهده‌ی ابرهایی که چون تپه ماهورها و یا چیزی شبیه به گل‌کلم و یا مرجان دریایی به چشم می‌آمدند، برایم جالب و دیدنی بود. دو نفر کنار دستی‌ام، زن و مرد میان‌سالی بودند که فارسی بلد نبودند، فرنگی بودند و مرتب با هم می‌گفتند و غش، غش می‌خندیدند.»

«وقتی هاشم به آنها آب می‌داد، فروکش کردن صدای قلب و لرزش دست‌هایشان را شاهد بودم. چشم‌هایشان اما پر از اضطراب بود. حتا در حین آب خوردن، چشم از شعله‌پوش تفنگ‌ها بر نمی‌داشتند. فاصله‌ی آن‌ها با مرگ به قدر گرفتن خلاصی یک ماشه بود که به ثانیه نمی‌رسید. اگر در آن بین یکی دیوانگی می‌کرد و نرمی ماشه‌ی تفنگش را می‌فشرد، زندگی آن دو تمام بود.»

«خوشبختی را در زیر سقف یک کپر هم می‌شود تجربه کرد و در عوض می‌شود در دل کاخ‌های شیشه و بلور، بدبخت و ناشاد بود.»

«سرزمین مادری را هیچ‌کس به خاطر زیبایی‌های ظاهرش دوست نداره، کوه باشه یا جنگل و بیابون و بندر و کویر، فرقی نداره. سرزمین مادری رو آدم بی‌بهونه دوست داره.»

«وطن با آنچه در آنجا می‌دیدم، زمین تا آسمان فرق داشت. فضای بیرون از کافه، عجیب دلربا بود. دلم می‌خواست سرسبزی‌ها را به ورودی شیراز و کوچه‌باغ‌های قصردشت ربط بدهم. اما در قصردشت، آواها و آهنگ‌ها متفاوت بود. کنار پیاده‌روها پر از سبدهای میوه بود و فریاد هندوانه به شرط چاقو از هر طرف به گوش می‌رسید. در حالی که در سوئیس از این نوع رفتارها و داد و فریادها نبود. برخلاف طبیعت دلربایش، رفتار آدم‌ها تنظیم شده و مصنوعی به نظر می‌رسید. گویی آدم‌ها ربات‌هایی بودند که هر کدام برای امری تنظیم شده بودند. ولی وقتی برای غریبه‌ای مثل من لبخند می‌زدند و یا در کنار رود رُن، همان آدم‌ها برای مرغابی‌ها لقمه می‌انداختند، رباتی بودن آن‌ها از ذهنم پاک می‌شد و باورم می‌شد که آن‌ها هم آدم‌های واقعی هستند و برای خودشان اصل و هویت دارند.»

«ذهن مرا اروند متلاطم کرده بود. از آنجا بود که لذت سکون و آرامش راین را فراموش کرده بودم. اروند و قایق‌های تیزرو با آن سکاندارهای فرز و چابک، اروند و انفجار پیاپی توپ‌های فرانسوی و خمپاره‌های فنلاندی و اسرائیلی، اروند و لاشه‌های ماهی‌ها و آدم‌ها...»

خرید کتاب از راه‌های زیر: