شش کتاب نشر صاد که در فهرست پرفروش‌های آبان‌ماه کتاب‌خوان طاقچه قرار گرفته است:

تنها در سامسون | ترکان قربان‌زاده
سی‌ونه پله | جان بوکان | ترجمه‌ی شیوا مقانلو
خواب‌های سفید | شقایق دهقان‌نیری
ایرانشاه | محمداسماعیل حاجی‌علیان
گره دریایی | وحید حُسنی‌هنزایی
آشوب در کاخ سفید | جان بولتون | ترجمه‌ی سعید نصیری


از همراهی و استقبال شما سپاس‌گزاریم.

نسخه‌ الکترونیک کتاب‌ها را می‌توانید از طاقچه، فراکتاب، کتابچین و کتابراه تهیه کنید.
نسخه‌ کاغذی را نیز در سایت نشر صاد سفارش دهید.
کتاب‌های صوتی «سی‌و‌نه پله» و «تنها در سامسون» را نیز می‌توانید در طاقچه بشنوید.