سی‌وپنجمین عصرانه داستان حوزه هنری استان قم با محوریت نقد و بررسی رمان «پیامبر بی‌معجزه»‌ چهارشنبه 19 خردادماه 1400 برگزار شد.