📆 پنج‌شنبه ۲ بهمن‌ماه

🕦 ساعت ۱۶ الی ۱۸

در مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا علیه‌السلام شهرستان قوچان


گزیده کتاب:

گیج‌ومنگ به صداها گوش می‌دهم. دوباره سعی می‌کنم چشم‌هایم را باز کنم، اما چیزی مانعم می‌شود. انگار دو پِلکم را به‌هم دوخته‌اند. صدای آشنایی می‌گوید: «اینم پَنس، بفرما.»

دلم هُری می‌ریزد. پَنس! پَنس برای چه؟

ترسی عمیق توی دلم راه پیدا می‌کند. یادم آمده هنوز توی اتاق عملم. یادم آمده زیر تیغ جراحی‌ام! باورم نمی‌شود. مگر تمام نشده؟ راستی‌راستی منِ وقت‌نشناس درست وسط جراحی، وسط این خوابِ راحت و آسوده بیدار شده‌ام؟

می‌خواهم داد بزنم. اما نَه نمی‌شود. لابد آن‌همه لولۀ استنشاق را برایِ‌همین فرو کرده‌اند توی دهانم که لال بمانم. می‌خواهم از جایم بلند شوم. نَه، به هیچ صِراطی نمی‌توانم از جایم جُم بخورم! نه... نه... اصلاً خیالشان نیست.


کتاب را می‌توانید از راه‌های زیر تهیه کنید:

نسخه‌ی الکترونیکی

نسخه‌ی کاغذی