[نوشتن همیشه با خواندن تقویت می‌شود]

معرفی چند کتابِ خوب برای آشنایی با فضای داستانک‌نویسی:

- داستان‌های ۵۵ کلمه‌ای / استیو ماس / ترجمه گیتا گرگانی / نشر قطره
- گلوله / مجموعه داستان‌های مینی مال / ناولر / ترجمه اسدالله امرایی / نشر مشکی
- مینی مالیسم / دیوید بچلر / ترجمه حسن افشار / نشر مرکز
- شرمنده رفیق / میرشمس الدین فلاح هاشمی / نشر ناد