چه اهدافی را می‌خواهیم دنبال کنیم؟

هدف اصلی نشرسرای خودنویس، کشف و حمایت از نویسندگان مستعد نوقلم است. با توجه به این که در دوره کثرت رسانه‌ها و تعدد گزینه‌ها برای مشتریان کالاهای فرهنگی به سر می‌بریم امکان نادیده گرفته‌شدن نویسندگان جوان و مستعد وجود دارد. بنابراین نشرسرای خودنویس با نگاه فنی و دقیق همه علاقمندان به داستان‌نویسی را دعوت به یک رقابت ادبی می‌کند تا شایسته‌ترین نویسندگان نوقلم را از میان آن‌ها کشف و تا انتشار اثرشان از آن‌ها حمایت کند.

علاوه بر این فراخوان، خودنویس هر سال یکی از مسائل مبتلا به کشور را به عنوان محور اصلی پیشنهاد می‌دهد تا بهانه‌ای برای خلق آثار اجتماعی تاثیرگذار باشد.