آخرین گفت‌و‌گوی زنده سال 1399 نشر صاد درباره‌ی کتاب پیامبر بی‌معجزه است. گفت‌و‌گوهای زنده پنج‌شنبه‌ها در صفحه اینستاگرام صاد با حضور نویسنده یا مترجم اثر برگزار، و کتاب موردنظر از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود.

• محمدرضا شرفی خبوشان
• محمدعلی رکنی


📆 پنج‌شنبه ۲۸ اسفندماه
🕦 ساعت ۲۰
📱صفحه اینستاگرام نشر صاد

https://www.instagram.com/saadpub.ir


گزیده کتاب:
📚 حمید یک عالمه سؤال نوشته بود که از موسی بپرسد. سؤال‌هایی که خیال می‌کرد اگر جوابشان را بداند تمام موانع معنوی ازسرِ راهش برداشته می‌شود. حمید دنبال لقمه‌ای آماده بود که موسی دهانش بگذارد. لقمه‌ای که یقین، ایمان و حتّی معنای اعمالش را راست‌وریس کند. دفتر را آورده و جلوِ سیّد موسی دوزانو نشسته و اوّلین سؤال را پرسیده بود:
«آدم باید چه‌کار کنه یقینش زیاد بشه؟»
بعد توضیح داده بود:
«یعنی اینکه یک‌دفعه وسط راه فکر برش نداره اصلاً من دارم چیکار می‌کنم؟»