نیست کاری به دورویان جهانم صائب
روی دل از همه عالم به کتاب است مرا
«صائب تبریزی»

کتاب‌ها لحظه‌های خلوت انسان‌های زیادی را در تاریخ بشریت پر کرده‌اند. اما لحظه‌هایی هم بوده که دل‌مان خواسته کتاب بخوانیم و در دسترس‌مان نبوده است. ما در نشر صاد در تلاش هستیم تا با توسعه کتاب الکترونیک، کتاب‌هایی را که دوست دارید در خانه و خیابان، سفر و گشت‌وگذار همراه خود داشته باشید. امیدواریم همراهِ هم استفاده از این اختراع ارزشمند را در ایران عزیز، گسترش دهیم.


|هفته کتاب و کتاب‌خوانی مبارک|