نشست نقدوبررسی کتاب «ها؛ داستان‌های مینیمال» سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه 1400 با حضور آقایان محمدرضا شرفی خبوشان (منتقد)، دکتر احسان عباسلو (منتقد) و مصطفی خدامی نویسنده اثر در سرای اهل قلم برگزار شد.  • گزارش نشست را می‌توانید در این مطلب بخوانید.