پنج اثر سی‌و‌نه پله، افسانه جزیره کبودان، ایرانشاه، هرشب بیداری و میرزا مقنی گورکن به چاپ دوم رسیدند.


کتاب‌ها را می‌توانید از راه‌های زیر تهیه کنید:

نسخه‌ الکترونیکی

نسخه‌ی صوتی سی‌و‌نه پله با صدای وحید رونقی و افسانه جزیره کبودان با صدای کیمیا گیلانی

نسخه‌ کاغذی