• پیامبر بی‌معجزه
  • محمدعلی رکنی


پیامبر بی‌معجزه روایت نزاع درونی انسان است که پیروزی در آن نیازمند مجاهدتی مداوم و خالصانه‌ست. سلوکی که در کنج حجره‌ها میسر نمی‌شود بلکه سفری می‌طلبد برای رهایی از کالبد گرفتار مانده در منیات به سوی روشنایی‌های قلب و روح آدمی.

داستان این کتاب روایت روحانی مبلغی است که به‌دست اشرار ربوده می‌شود، و می‌بیند در «نفس» خودش هم محبوس است.