اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از یکم تا ششم بهمن‌ماه 1399 در سایت www.book.icfi.ir برگزار می‌شود.