دبیر علمی دومین مسابقه‌ی داستان‌نویسی سالانه‌ی خودنویس از برگزاری کارگاه‌های داستان‌نویسی ویژه‌ی برگزیدگان مرحله‌ی اول مسابقه‌، در سه گروه و به صورت مجازی خبر داد.

احسان رضایی اظهار کرد: پذیرفته‌شدگان مرحله‌ی اول مسابقه‌ی داستان‌نویسی، بعد از عقد قرارداد با نشرسرای خودنویس برای انتشار رمان خود، در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند و زیرنظر مربیان خود در کارگاه‌های داستان‌نویسی شرکت خواهند کرد.

رضایی افزود: این کارگاه‌ها به دلیل شرایط ویژه‌ی این روزها، به صورت مجازی و با هماهنگی بین مربیان و برگزیدگان برگزار می‌شود.

دبیر علمی دومین مسابقه‌ی داستان‌نویسی سالانه‌ی خودنویس ادامه داد: برگزیدگان با کمک مربیان خود تا نیمه‌ی بهمن 99 طرح داستانی خود را به رمان تبدیل کرده و تحویل می‌دهند و از بین رمان‌های نوشته‌شده، مرحله‌ی دوم داوری انجام می‌شود.