کتاب ایرانشاه نوشته‌ی محمداسماعیل حاجی‌علیان منتشر شد


«ایرانشاه» به‌قلم «محمد‌اسماعیل‌ حاجی‌علیان» روایت مامور اداره اوقافی است که در یکی از ماموریت‌هایتش با وقف‌نامه‌‌ای قدیمی مواجه می‌شود. به مدد کنجکاوی او همراه با راوی داستان ‌از دروازه‌ی تاریخ عبور می‌‌کنیم. رفتن به دوران «امیراسماعیل ‌سامانی» یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ ایران که در حفظ و پاسداشت زبان فارسی نقش موثری ایفا کرده است؛ اما متاسفانه کمتر نامی از او شنیده‌ایم. روایتی دلنشین با توصیفاتی گیرا، گاه آراسته به زبانی طنازانه. رفت و برگشت میان حال و گذشته. جهان حال، ضرباهنگ سریع زندگی امروزی را دارد و جهان گذشته با همه مختصاتش، به‌آرامی در چهار فصل روایت می‌شود.

این داستان را به همه علاقه‌مندان به تاریخ سرزمین ایران و همچنین دوستداران داستان‌های تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.