مجموعه داستان کوتاه خواب‌های سفید نوشته‌ی شقایق دهقان نیری منتشر شد

این اثر شامل ۸ داستان کوتاه است که شخصیت‌هایش ارواح‌اند و محوریت هر داستان مرگ و حضور مُرده‌‌ها در زندگی زنده‌هاست. در این کتاب با داستان‌هایی مواجه می‌شویم که تصویرسازی‌های ملموس و سرانجام‌های غافلگیرکننده دارند. اتوبوسی که به سمت مقصدی نامعلوم می‌رود و در هیچ ایستگاهی توقف نمی‌کند، دختر و زنی که در گلخانه کار می‌کنند و در اثر ترکیدن گاز مرده‌اند، مادر خانواده‌ای که در حادثه هوایی کشته شده و پدر و دختر تنها باهم زندگی می‌کنند و می‌خواهند زمان را در لحظات حضور مادر متوقف کنند، و داستان‌های رازآلود دیگر.