کتاب نیمه‌های راه، نوشته‌ی فاطمه امانی به زودی توسط نشرسرای خودنویس منتشر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی نشرسرای خودنویس، داستان این کتاب روایت زندگی چند جوان است که دغدغه‌مند مناطق محروم هستند و در همین راستا فعالیت می‌کنند، اما در مسیر این داستان اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن‌ها از همدیگر جدا می‌شوند.