مجموعه داستانِ کوآلای خاکستری نوشته‌ی فاطمه بهبودی به‌زودی از سوی نشر صاد منتشر می‌شود

این اثر مجموعه‌ای از داستان‌های مستقل است. نویسنده نام اثر را براساس عنوان یکی از داستان‌هایش انتخاب می‌کند. داستان زندگی زنی‌ست که یک روز صبح وقتی چشمش را باز می‌کند می‌بیند شوهرش به کوآلا تبدیل شده است.