«عشق مثل چاشنیه؛ زندگی رو خوشمزه می‌کنه. یه‌سری از زندگی سیر شدن چون عشق ندارن، طعم شیرین و بی‌نظیرش رو نچشیدن. بدون عشق زندگی تلخه یا بی‌مزه‌اس.»


خرید کتاب از راه‌های زیر: