▪️یک هفته که از دانشگاه‌آمدنش گذشت، چمدانش را به‌سختی از پله‌های خوابگاه کشید و پایین آورد.
با بی‌اعتنایی خودکار را از روی میز سرپرستی برداشت و داخل دفتر خروجی نوشت:
نگار صامتی، ورودی بهمن ۹۸، علت خروج: کرونا.


▪️کتاب کلمات علیه کرونا با بیش از ۲۰۰ داستانک با موضوع کرونا، نوشته‌ی  جمعی از نویسندگان را می‌توانید تا ۳۰ آذر ماه با ۲۵ درصد تخفیف و ارسال  رایگان از فروشگاه سایت نشر صاد تهیه کنید.

خرید کتاب از راه‌های زیر: