گفت‌و‌گوی زنده اینستاگرامی درباره‌ی کتاب گره دریایی با حضور رامبد خانلری و نویسنده‌ی اثر وحید حُسنی‌هنزایی


📆 پنج‌شنبه ۲ بهمن‌ماه
🕦 ساعت ۱۹
📱صفحه اینستاگرام نشر صاد


گزیده کتاب:
مخزن روغن دارد داغ می‌شود و دارم می‌سوزم. پوستم در بخار حلّال‌های رسوب دارد می‌سوزد. در این تاریکی و سیاهی روغن، زنده‌زنده دارم تاول می.زنم. انگار پوست‌هایم توطئه کرده باشند که با هم بلند شوند. گان و بادگیرها نتوانستند جلوی بخار را بگیرند. فقط امیدوارم این عینک دوام بیاورد؛ عینکی که تا زیر پلک‌هایم پر از اشک و آب و عرق شده است و اگر سر بتابانم چشمم از عرق خواهد سوخت.
نمی‌خواستم انتخاب‌شده باشم؛ انتخاب اجباری! یکی به من برسد آن یکی ناامید شود. از جانشان می‌ترسیدم یا از کارشان بدم می‌آمد؟ عصبانی شده بودم که چرا مرا از خانه و زندگی بیرون انداختند. آن سال‌ها هیچ‌موقع نمی‌توانستم تعطیلات آرامی داشته باشم. چه دانشجویی است که برای رفتن به شهر خودش واهمه داشته باشد؟ تا اینکه تصمیم گرفتم آرامشم را روی تلاطم پیدا کنم. بیایم روی دریا. انگار که هیچ‌کجای دنیا بدون تلاطم نیست.


کتاب را می‌توانید از راه‌های زیر تهیه کنید:

نسخه‌ی الکترونیکی

نسخه‌ی کاغذی