سردبیر

نشر صاد

سه نشان لاک‌پشت پرنده

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

نویسندگی از یک برنامه تلویزیونی شروع شد: گفتگو با الهام سید حسینی نویسنده کتاب زندانبان

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

پادکست آبی عمیق: قسمت سوم تقدیم به امام علی (ع)

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

نویسنده کتاب قدیس دیوانه: نوشتن یک گلبول اضافه در خون من است

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

کتابی با موضوع دریاچه ارومیه برای کودکان: سمیه سیدان از افسانه جزیره کبودان می‌گوید

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

از وبلاگ نویسی تا نویسندگی: طاهره مشایخ از سلفی با خرابکار می‌گوید

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

پادکست آبی عمیق: قسمت دوم تقدیم به امام حسن مجتبی (ع)

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

پادکست آبی عمیق: قسمت اول تقدیم به حضرت خدیجه(س)

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

قدیس دیوانه برگزیده جایزه کتاب سال شد

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

اتفاق‌های داستان به سمت واقع گرایی است تا فانتزی

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

داوران مرحله نهایی مسابقه خودنویس معرفی شدند

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…

نامزدهای جایزه جلال اعلام شدند

با اعلام موسسۀ شهر کتاب و فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب‌ «سنگ‌های لق روی دیوار» به فهرست منتخبین جایزه لاک‌پشت پرنده، راه…