نائومی اورسکز

بیوگرافی نائومی اورسکز

آثار نائومی اورسکز

   فروپاشی تمدن غرب

   موجود
   ۱۹,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان

   کتاب فروپاشی تمدن غرب؛ نگاهی از آینده به زمانه ما نوشته نائومی اورسکز و اریک کانوی است.