هادی حکیمیان

بیوگرافی هادی حکیمیان

آثار هادی حکیمیان

   من مهدی آذر یزدی هستم

   موجود
   ۵۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

   رمان من مهدی آذریزدی هستم نوشتهٔ هادی حکیمیان در نشر صاد چاپ و منتشر شده است. حسینعلی و کوچک علی دو نوجوان هستند. آن دو برای رساندن یک چمدان امانتی به همراه یکی از آشناهایشان که راننده کامیون است راهی تهران می شوند .این دو طی حوادثی در تهران با مهدی آذر یزدی نویسنده کودک و نوجوان آشنا می شوند.