چند کودک شجاع با جهانی سمی نبرد می‌کنند.

یادداشت دانیل کراوس درباره کتاب شکوفایی،براندازیدانیل کراوس:

غیر ممکن است کسی قهرمانانی را که اوپل خلق می‌کند را دوست نداشته باشد البته در شخصیت‌های درجه میانی نیرنگ‌هایی نیز دیده می‌شود اما آن‌ها ترکیبی از اعتماد به نفس، ذکاوت و لذت را به نمایش می‌گذارند. اوپل آنها را با مینیمالیسم غنی ترسیم می‌کند.

پترا، آنیا و سث. داستان حول محور این سه شخصیت نوجوان شکل می‌گیرد. آنایا می‌خواست باور کند که روزی شکوفا می‌شود. از نظر پترا زیبا بودن مانند زره پوش است - این تنها چیزی بود که بین خودش و ترسش بود. سث تحت سرپرستی مددکاران اجتماعی به خانواده‌های مختلفی سپرده می شود و پدر و مادری ندارد. او یک ضایعه استخوانی روی دو شانه دارد که سالها پیش در طی عمل جراحی بریده شده.

کراوس معتقد است اوپل در مورد چگونگی اعمال وحشت بر بدن برای کودکان در سن بلوغ باهوش است. در ابتدا، تغییرات آن‌ها هشدار دهنده، حتی نفرت انگیز است. اما به آرامی، آنها قدرت ذاتی بلوغ را احساس می کنند.

اوپل فضای تنگنایی را با این نشانه‌ها در داستان به وجود می‌آورد: تعطیلی مدارس، دستورهای خانه نشینی، نیروی کار رو به کاهش در بیمارستان‌ها بر اثر بیماری، ماسک‌های شسته شده در همه جا. این یک وضعیت نا به هنجار است که خوانندگان با قدرت آن را شناسایی می کنند تصور اینکه چند بچه شجاع ممکن است همه چیز را برگرداند چقدر داستان را می‌تواند جذاب کند.

این ویژگی‌ها کتاب براندازی را به کتابی مناسب برای خوانندگان جوانی تبدیل می کند که بدنبال امید، قدرت، الهام هستند.


  • شکوفایی،براندازی
  • کنت اوپل

خرید نسخه الکترونیک کتاب از:

طاقچه

خرید نسخه کاغذی کتاب از:

فروشگاه سایت نشر صاد