مجموعه داستان قدیس دیوانه به‌قلم احمدرضا امیری سامانی در 146 منتشر شد.
معرفی کتاب:

قدیس دیوانه به‌قلم احمدرضا امیری سامانی شامل سیزده داستان با موضوعات و مضامین مختلف است. در این داستان‌ها به وضعیت روحی، حالات درونی و تفکرات انسان‌هایی پرداخته می‌شود که در موقعیت‌های خاص قرار گرفته‌اند. موقعیت‌هایی که باید بین مرگ و زندگی تکاپو کنند. موقعیت‌ها و آدم‌های غیرعادی که راوی را به سمت نتیجه‌گیری خارق‌العاده‌ای می‌رسانند. شخصیت‌هایی که حیران و سرگردان در گذشته‌‌ی خود اسیرند، انگار گذشته برزخی‌ست که رهایی از آن ممکن نیست.

گزیده کتاب:
هیچ‌وقت برای نشانه‌رفتن این‌قدر وسواس نداشته است. همیشه با اوّلین نگاه، تیرش وسط هدف می‌خوابید. یاد اوّلین روزهایی می‌افتد که با لباس سربازی ارتش، تیراندازی با تفنگ ژ ۳ را یاد می‌گرفت. «نوک مگسک، زیر نقطهٔ سیاه!» هنوز نگاه معنی‌دار فرمانده در اوّلین روز تیراندازی در خاطرش باقی مانده است؛ همان نگاهی که با خوردن اوّلین تیر وسط سیبل، روی ایرج سنگینی کرد. ایرج به خودش می‌آید. از همان جا که نشسته، تمام محوطهٔ انباری متروک را می‌پاید. می‌داند که بیرون ازاینجا، خیلی‌ها دنبالش هستند؛ چون هم از ارتش فرار کرده و هم تفنگ دزدیده!

تهیه کتاب:
نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید در طاقچه بخوانید، نسخه‌ی کاغذی نیز قابل سفارش در فروشگاه سایت نشر صاد است.