تاریخ انتشار: 1401/5/10

موضوع: فرهنگ و اندیشه

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

آزاد اندیشی

کتاب آزاداندیشی نوشتهٔ صدیقه رمضانی تمیجانی (دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی و پژوهشگر پژوهشکدهٔ مطالعات فناوری) و مجید اسدپور (مدیرگروه سیاستگذاری آموزش عمومی) است. نشر صاد این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. این اثر دربارهٔ پیشرفت در ساحت تفکر و تأملی در باب چگونگی فرهنگ‌سازی آزاداندیشی است.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

برچسب ها:

نظرات کاربران