تاریخ انتشار: 1398/01/18

موضوع: داستان فارسی

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

با بهار می‌آید

کتاب «با بهار می‌آید» اولین داستان نوشته شده توسط «نیلوفر میرصالح» است، که در داوری آثار رسیده به مسابقه «خودنویس» توانسته است به مرحله نهایی راه یابد و برای داوری عمومی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد: «با بهار می‌آید» داستان زندگی دختر جوانی است که تنها است و با تنهایی خو گرفته است. او را به دنیا می‌آورند. راه رفتن و حرف زدن یادش می‌دهند و همین که توانست روی پاهایش بایستد رهایش می‌کنند و او می‌ماند و دنیای بزرگ و وهم‌انگیز مقابل چشمانش. دنیا با تمام آدم‌های رنگارنگی که هر روز رنگ عوض می‌کنند.نگاهش را دورش می چرخاند.می‌ترسد.از تاریکی، از سرما، از تنهایی…

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خبرهای محصول در رسانه‌ها

نظرات کاربران