تاریخ انتشار: 1401/3/10

موضوع: تاریخ

قیمت: ۰ تومان

برآمدن تاریخ‌نگاری مدرن

کتاب حاضر در برگیرنده مجموعه گفتگوهایی است که به شکل اختصاصی با چهره های مشهور دانشگاهی امروز جهان درباره سه مکتب مهم تاریخنگاری امروز جهان (کمبریج، بیلفلد، آنال) انجام شده است. مارتین جی، رابرت دارنتون، ریچارد بروک، اندره بورگی یر، یورگن کوکا و … به عنوان افرادی علمی در دنیا و ایران مطرح هستند که در گفتگو با تولید کنندگان کتاب ابعاد گوناگون تحول در تاریخنگاری در دنیای مدرن در قیاس با تاریخنگاری وقایع محور و تاریخ نگاری سیاسی به روال سنتی، توضیح و تشریح کرده اند.

انتشار این گفتگوها در مجله فرهنگ امروز و استقبال رخ داده از آن در حین انتشار گفتگوها، مصاحبه کنندگان را به این صرافت انداخت که با تکمیل و اصلاح این متون و افزودن بخش های جدید بر آن، این مجموعه را در قالب کتاب عرضه بدارند.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

در راستای اهمیت توجه به تاریخ و فلسفه تاریخ، اثر حاضر قصد دارد توجه خواننده را معطوف به اهمیت لایه های اجتماعی و فرهنگی در تاریخنگاری یک عصر بکند. مکاتب مدرن تاریخنگاری با اتکا به این مهم سعی در ارائه تصویری همه جانبه نگر از اوضاع یک جامعه ارائه کند. این گذار در توجه به وجوه غیرسیاسی تاریخ ضرورتی اجتناب ناپذیر در توجه مورخان و تاریخ نویسان ایرانی به گذشته تاریخی است که این کتاب می تواند به کمک فهم بهتر این گذار آید.

نظرات کاربران