تاریخ انتشار: 1398/04/31

موضوع: مدیریت

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

تاریخ تفکر مدیریت

 این کتاب با این ایده آغاز می‌شودکه مدیریت یکی از عناصر تمدن است و تفکرات تمدن‌سازان نخستین را در بین‌النهرین، ایران؛ مصر، هند، چین، یونان و روم بررسی می‌کند.

بعد به عصر توسعه‌ی تجاری می‌پردازد که از حوالی قرن‌های ششم تا هشتم میلادی تا به امروز ادامه دارد و قبل از پرداختن به اروپای غربی به خاورمیانه می‌پردازد.

اینجا ایده‌های تجاری و مدیریتی تا حد زیادی در ایده‌های گسترده‌تر اجتماعی و کاربرد آنها نهفته‌اند ولی به مطالعات مدیریتی در جهان اسلام و بخش‌هایی از اروپای قرون وسطا مثل ایتالیا و انگلستان نگاهی اجمالی دارد که برای اولین‌بار به مدیریت به مثابه‌ی مدیریت پرداخته‌اند.

کتاب حاضر از پیش فرض‌هایی آغاز می‌شود که مطرح شدند،

یعنی روال «تفکر درباره مدیریت» از زمان آغاز تمدن بشری به اشکال مختلف وجود داشته است. از آنجا نویسنده به چگونگی و چرایی تکامل و توسعه تفکر مدیریت پرداخته‌ و رویکردی رخدادنگارانه را به همراه عناصر محتوایی در پیش گرفته‌ است.

سبک نگارش روایت‌گونه است و از گفته تئودور لویت پیروی کرده‌ که می‌گوید: «آثار ساده و صریح بهتر از تبیین به شدت منطقی و شکنجه‌آور است.»

تاریخ تفکر مدیریت شامل سیزده فصل است که عناوین آن عبارتست از:

مقدمه، تفکر مدیریت کهن، تفکر مدیریت در عصر تجارت، تفکر مدیریت در عصر روشنگری، مدیریت علمی، تفکر مدیریت اروپایی، تفکر مدیریت و روابط انسانی، رشد مکاتب مدیریت، از مدیریت علمی تا علم مدیریت، عصر رهبران مدیریت، تفکر مدیریت آسیایی، تفکر مدیریت در قرن بیست و یکم و نتیجه گیری. 

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

کتاب حاضر از پیش فرض‌هایی آغاز می‌شود که مطرح شدند، یعنی روال «تفکر درباره مدیریت» از زمان آغاز تمدن بشری به اشکال مختلف وجود داشته است. از آنجا به چگونگی و چرایی تکامل و توسعه تفکر مدیریت پرداخته‌ایم و رویکردی رخدادنگارانه را به همراه عناصر محتوایی در پیش گرفته‌ایم. سبک نگارش روایت‌گونه است و از گفته تئودور لویت پیروی کرده‌ایم که می‌گوید: «آثار ساده و صریح بهتر از تبیین به شدت منطقی و شکنجه‌آور است.» این کتاب با این ایده آغاز می‌شودکه مدیریت یکی از عناصر تمدن است و تفکرات تمدن‌سازان نخستین را در بین‌النهرین، ایران؛ مصر، هند، چین، یونان و روم بررسی می‌کند. بعد به عصر توسعه‌ی تجاری می‌پردازیم که از حوالی قرن‌های ششم تا هشتم میلادی تا به امروز ادامه دارد و قبل از پرداختن به اروپای غربی به خاورمیانه می‌پردازیم. اینجا ایده‌های تجاری و مدیریتی تا حد زیادی در ایده‌های گسترده‌تر اجتماعی و کاربرد آنها نهفته‌اند ولی به مطالعات مدیریتی در جهان اسلام و بخش‌هایی از اروپای قرون وسطا مثل ایتالیا و انگلستان نگاهی اجمالی می‌اندازیم که برای اولین‌بار به مدیریت به مثابه‌ی مدیریت پرداخته‌اند.

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران