تاریخ انتشار: 1401/2/27

موضوع: داستان فارسی

قیمت: ۰ تومان

جسارت هیوا

پدیدآورنده:

تعریفی که جامعه امروزی ما از زن و نقش اجتماعی او به دست میدهد تعریفی متعارض و ناکارآمد است. از طرفی زن به گونه ای به رفاه و آزادی دعوت میشود که گویی این رفاه و آزادی همیشه تاریخ از او دریغ شده است، از طرف دیگر همه زنان خود را در کوران یک رقابت نابرابر برای کسب توانمندی های بیشتری میبینند که در اکثر موارد پتانسیل آن را ندارند و زیر بار فشار و استرس این رقابت اجتماعی سنگین صدمات روحی زیادی را تجربه میکنند.

فرزانه نکو در رمان پر کشش “جسارت هیوا” همه زنان ایرانی را دعوت میکند پای قصه زنی بنشینند که داستان پر فراز و نشیب زندگی اش هم میتواند پتانسیل واقعی یک زن مقتدر برای مقابله با ناملایمات زندگی را عیان کند هم قدرت روحی او میتواند برای تمام زنان ایرانی الهام بخش و آموزنده باشد.

 

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

 

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران