تاریخ انتشار: 1400/5/09

موضوع: سیاسی/تاریخی

قیمت: ۳۹,۵۰۰ تومان

جنگ و صلح

پدیدآورنده:

کتاب جنگ و صلح درباره روایت مقطع کلیدی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران می باشد. مقطعی که ایران وارد جنگی طولانی و فرسایشی با عراق شد . پس از آن به دلیل تحمیل شرایط سیاسی و اقتصادی مجبور به پذیرش قطعنامه ای شد که مسیر انقلاب و تاریخ ایران را تغییر داد و دوره صلحی آغاز شد که ریل گذاری آینده کشور را شکل داد.

مقطعی کلیدی که درباره آن کم سخن گفته شده است. کتاب جنگ و صلح مجموعه ای از مصاحبه ها با چهره های مختلف و بعضا کلیدی در دهه شصت و هفتاد شمسی می باشد که دارای سوابق سیاسی یا اقتصادی و یا نظامی می‌باشند. در این کتاب بحث ها از رمان جنگ ایران و عراق آغاز شده است. به قطعنامه 598 به صورت مفصل پرداخته شده است و پس از دوره جنگ، درباره دوره صلح صحبت شده است.از جمله مصاحبه شوندگان در این کتاب، آقایان ابرهیم یزدی، عباس ملکی، صادق زیباکلام، محسن رفیق دوست،غلامحسین کرباسچی، محمد عطریانفر، حسین شیخ الاسلام، فرشاد مومنی، احمد توکلی و… می باشند.این کتاب ضمیمه مستند عقلا می باشد که توسط مرمز مستندسازی سفیرفیلم تولید شده است.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

همواره در طی سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق، نوع پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران و شرایط پایانی جنگ، از مباحث جنجالی و مورد مناقشه بوده است. اینکه چرا ایران پس از فتح خرمشهر جنگ را تمام نکرد، چرا پس از توازن در جنگ میان ایران و عراق در سال های 1364 و 1365 مذاکره برای پایان جنگ انجام نشد از جمله سوال های مهم و کلیدی است که در اثر حاضر در مصاحبه با کارشناسان به آن پرداخته شده است.

همچنین به دلیل اهمیت نوع پذیرش قطعنامه و پارادایم فکری جدیدی که در کشور پس از پذیرش قطعنامه 598 ایجاد شد به سال های پس از جنگ در دولت سازندگی نیز پرداخته ایم. اثر حاضر از مقطع جنگ ایران و عراق در سال 1359 تا پایان جنگ در سال 1367 را شامل می شود و همچنین به سال های 1368 تا 1376 که سال های مربوط به دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی هست را نیز در بر می گیرد. در این کتاب با 15 نفر از کارشناسان در حوزه های اقتصادی، سیاسی و نظامی مصاحبه انجام شده است تا به بررسی ابعاد مختلف مساله جنگ و صلح در دهه شصت و هفتاد شمسی پرداخته شود.

نظرات کاربران